Εφημερίες Φαρμακεία Νοσοκομεία 2.5 Apk

Εφημερίες Φαρμακεία Νοσοκομεία 2.5 icon
Requires: Android 2.3.3 and up
Curent version: 2.5
Updated: 19.11.2014
Price: Free
Size: 2.77 Mb
Download: 123

Rate saved, Thank!

4 (1 votes)

Description of Εφημερίες Φαρμακεία Νοσοκομεία

Get instant and easy access to pharmacies and hospitals when you need them.

Further features of the application:
- Fully updated list of pharmacies and hospitals all prefectures and cities of Greece.
- Filter in real time and by location on the map and display.
- Sort by distance (closest to longest) on your location, find the fastest route calculation time of arrival and start navigation if activated location to your mobile.
- Direct phone call to the pharmacy or hospital within the application and can send data along with the image of lines on a map.
- Display open / close time of the search.
- Modern and simple design and even compatibility with older devices.
- Widgets on your home screen.

The list of hospitals on duty and the widgets are only available in the full version that can be activated with a minimum fee. Activating the full version will also remove ads and help us in the further development of the application.

Read more...

Images

Εφημερίες Φαρμακεία Νοσοκομεία 2.5 screenshot 1598280
Εφημερίες Φαρμακεία Νοσοκομεία 2.5 screenshot 1598281
Εφημερίες Φαρμακεία Νοσοκομεία 2.5 screenshot 1598282
Εφημερίες Φαρμακεία Νοσοκομεία 2.5 screenshot 1598283
Εφημερίες Φαρμακεία Νοσοκομεία 2.5 screenshot 1598284
Εφημερίες Φαρμακεία Νοσοκομεία 2.5 screenshot 1598285
Εφημερίες Φαρμακεία Νοσοκομεία 2.5 screenshot 1598286
Εφημερίες Φαρμακεία Νοσοκομεία 2.5 screenshot 1598287
Εφημερίες Φαρμακεία Νοσοκομεία 2.5 screenshot 1598288
Εφημερίες Φαρμακεία Νοσοκομεία 2.5 screenshot 1598289
Εφημερίες Φαρμακεία Νοσοκομεία 2.5 screenshot 1598290

Share this App

0 Reviews

Sorry, your review is too short !

About Privacy Policy Feedback Report a policy violation