Feja ISLAME 1.4 Apk

Feja ISLAME 1.4 icon
Category: Education
Requires: Android 4.1 and up
Curent version: 1.4
Updated: 02.02.2019
Price: Free
Size: 3.73 Mb
Download: 90

Rate saved, Thank!

4.8 (1 votes)

Description of Feja ISLAME

Aplikacion që çdo musliman duhet ta ketë të instaluar.

Të Gjitha në një vend:

1. Kohët e namazit për të gjitha vendet
-Munësi për selektimin e vendit tuaj (shtetit, qytetit)
-Databazë me mbi 300 qytete
-Mundësi për aktivizimin e Alarmit(njoftim me zë) në kohët e Ezanit
-Drejtimi i kibles

2. Kurani Shqip:
-Teksti origjinal në gjuhën arabe,
-Transliterim(teksti arab me shkronja shqipe "latine")
-Përkthim - 3 përkthime vetëm në shqip dhe mbi 20 përkthime në gjuhë tjera
-Mundësi për largimin e ndonjë opsioni

-Lexim Ne gjuhen Arabe (Audio)
-Lexim Ne gjuhen Shqipe (Audio)
-Lexim automatik Ne gjuhen Arabe + Shqipe (Audio)

-Në memorje do të ruhet automatikisht pjesa e fundit që keni lexuar


3. Hadithe
-Databazë me Mbi 2000 hadithe

4. Libri Komentimi i ëndrrave
-Shfaqje e kategorizuar dhe mundësi për kërkim
Autor HUSEJN ES-SERRAXH
Përkthyes nga arabishtja:
Fatmir Raci, Almedin Ejupi, Shaban Murati

5. Libri Mburoja e Muslimanit

6. Kategori të ndryshme si p.sh. Mësime reth faljes së namazit, Abdesi, dhe faqe e dedikuar për të mësuar sure nga kurani

Read more...

Images

Feja ISLAME 1.4 screenshot 2579292
Feja ISLAME 1.4 screenshot 2579293
Feja ISLAME 1.4 screenshot 2579294
Feja ISLAME 1.4 screenshot 2579295
Feja ISLAME 1.4 screenshot 2579296
Feja ISLAME 1.4 screenshot 2579297
Feja ISLAME 1.4 screenshot 2579298
Feja ISLAME 1.4 screenshot 2579299
Feja ISLAME 1.4 screenshot 2579300
Feja ISLAME 1.4 screenshot 2579301
Feja ISLAME 1.4 screenshot 2579302
Feja ISLAME 1.4 screenshot 2579303
Feja ISLAME 1.4 screenshot 2579304
Feja ISLAME 1.4 screenshot 2579305
Feja ISLAME 1.4 screenshot 2579306
Feja ISLAME 1.4 screenshot 2579307
Feja ISLAME 1.4 screenshot 2579308
Feja ISLAME 1.4 screenshot 2579309
Feja ISLAME 1.4 screenshot 2579310
Feja ISLAME 1.4 screenshot 2579311
Feja ISLAME 1.4 screenshot 2579312
Feja ISLAME 1.4 screenshot 2579313
Feja ISLAME 1.4 screenshot 2579314
Feja ISLAME 1.4 screenshot 2579315

Share this App

Also from Arlind Pajaziti - Shqip - App

Similar apps

0 Reviews

Sorry, your review is too short !

About Privacy Policy Feedback Report a policy violation