Олтин силсила 0.1.21 Apk

Олтин силсила 0.1.21 icon
Requires: Android 5.0 and up
Curent version: 0.1.21
Updated: 10.03.2020
Price: Free
Size: 33.93 Mb
Download: 82

Rate saved, Thank!

4.8 (1 votes)

Description of Олтин силсила

“Oltin silsila” majmoisi dasturining beta version. Ushbu dasturga Kuyidagi saҳiҳ tўplamlar kiradi:

“Saҳiҳul Bukhoriy” 8 veins - 24000 cmў
“Saҳiҳu Muslim” (Tayerlanmқda)
“Sunan Abu Dowood” (Tayerlanmланda)
“Sunan Termiziy” (Tayerlanmланda)
“Sunan Nasoi” (Tayerlanmланda)
“Sunan Ibn Mozha” (Tayerlanmқda)
“Sunan Dorimiy” (Tayerlanmқda)
“Muwatto Molik” (Tayerlanmқda)
“Saҳiҳ Ibn Kibbon” (Tayerlanmланda)

Islom olamida mashgur tўққiz ҳadis tўplaming shaykh Muҳammad Sodi Muҳammad Yusufning tashabbuslari bilan wa bevosita nazoratlari ostida tayerlangan ўzbekcha tarzhasining electron dasturi.

* ҳosirda dastur beta version of ҳolatida taқdim қilinyapti. Unda Kamchiliklar mawjud bўlib ular bartaraf etib boriladi.

Ushbu dasturdan Kuyidagi Kitoblar ўrin olgan Oltin silsila, Saҳiҳul Bukhoriy, Saҳiҳu Muslim, Sunan Abu Dovud, Sunan Termiziy, Sunan Nasoi, Sunan Ibn Mozha, Sunan Dorimiy, Muwatto Molik inuihul, SaҲihul Sunan Abu Dovud, Sunan Termiziy, Sunan Nasoiy, Sunan Ibn Moja, Sunan Dorimiy, Muvatto Molik, Sahih Ibn Hibbon, hadislar

Read more...

Images

Олтин силсила 0.1.21 screenshot 2594490
Олтин силсила 0.1.21 screenshot 2594491
Олтин силсила 0.1.21 screenshot 2594492
Олтин силсила 0.1.21 screenshot 2594493
Олтин силсила 0.1.21 screenshot 2594494
Олтин силсила 0.1.21 screenshot 2594495
Олтин силсила 0.1.21 screenshot 2594496

Share this App

Also from Hilol Nashr nashriyoti

0 Reviews

Sorry, your review is too short !

About Privacy Policy Feedback Report a policy violation