ฝึกท่อง ก.ไก่ - ฮ. แบบเต็มจอ 5.01 Apk

ฝึกท่อง ก.ไก่ - ฮ. แบบเต็มจอ 5.01 icon
Category: Education
Requires: Android 3.0 and up
Curent version: 5.01
Updated: 26.11.2014
Price: Free
Size: 3.21 Mb
Download: 384

Rate saved, Thank!

4 (1 votes)

Description of ฝึกท่อง ก.ไก่ - ฮ. แบบเต็มจอ

**** เสียง ถูกต้อง ชัดเจน ไม่เพี้ยน ****
โปรแกรมฝึกท่อง กขค ตั้งแต่ ก-ฮ.แบบง่ายๆ เอ๋ย ก ไก่ สำหรับเด็กเล็ก หรือระดับอนุบาลถึง ป.1 ครับ Thai Alphabet Korkai พัฒนาให้สามารถใช้งานได้สะดวกขึ้นสำหรับแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์มือถือที่มีหน้าจอขนาดใหญ่

** แนะนำ Full Version แบบไม่มีโฆษณา Download ได้ที่ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.korkaitabletnoads.android

Read more...

Images

ฝึกท่อง ก.ไก่ - ฮ. แบบเต็มจอ 5.01 screenshot 416201
ฝึกท่อง ก.ไก่ - ฮ. แบบเต็มจอ 5.01 screenshot 416202
ฝึกท่อง ก.ไก่ - ฮ. แบบเต็มจอ 5.01 screenshot 416203
ฝึกท่อง ก.ไก่ - ฮ. แบบเต็มจอ 5.01 screenshot 416204

Share this App

0 Reviews

Sorry, your review is too short !

About Privacy Policy Feedback Report a policy violation