ฝึกท่อง ก.ไก่ - ฮ. แบบเต็มจอ 6.1 Apk

ฝึกท่อง ก.ไก่ - ฮ. แบบเต็มจอ 6.1 icon
Category: Education
Requires: Android 4.0.3 and up
Curent version: 6.1
Updated: 07.04.2017
Price: Free
Size: 5.16 Mb
Download: 312

Rate saved, Thank!

4 (1 votes)

Description of ฝึกท่อง ก.ไก่ - ฮ. แบบเต็มจอ

**** เสียง ถูกต้อง ชัดเจน ไม่เพี้ยน **** โปรแกรมฝึกท่อง กขค ตั้งแต่ ก-ฮ.แบบง่ายๆ เอ๋ย ก ไก่ สำหรับเด็กเล็ก หรือระดับอนุบาลถึง ป.1 ครับ Thai Alphabet Korkai พัฒนาให้สามารถใช้งานได้สะดวกขึ้นสำหรับแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์มือถือที่มีหน้าจอขนาดใหญ่ ** แนะนำ Full Version แบบไม่มีโฆษณา Download ได้ที่ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.korkaitabletnoads.android

Read more...

Images

Share this App

About Privacy Policy Feedback Report a policy violation