Lịch 2.1.5 Apk

Lịch 2.1.5 icon
Category: Lifestyle
Requires: Android 2.1 and up
Curent version: 2.1.5
Updated: 19.02.2013
Price: Free
Size: 1.1 Mb
Download: 906

Rate saved, Thank!

4.3 (1 votes)

Description of Lịch

A simple Vietnamese Calendar application, for Vietnamese users only.

Ứng dụng đơn giản giúp bạn tra cứu Âm Lịch/Dương Lịch thuận tiện và nhanh chóng.

Mọi ý kiến đóng góp hay báo lỗi xin vui lòng gửi về địa chỉ email của chúng tôi bên dưới để chúng tôi có thể nhanh chóng khắc phục và kiểm nghiệm trên thiết bị của bạn. Chân thành cảm ơn.

Các chức năng chính:
- Xem lịch ngày
- Xem lịch tháng
- Xem thông tin tốt xấu của ngày
- Đặt lịch hẹn theo Âm Lịch/Dương Lịch
- Widget Ngày, Tháng & Danh Ngôn

Từ khóa: Lịch, Lich, Âm Lịch, Am Lich, Việt, Viet, Lịch Việt Nam, Lich Viet Nam, Widget, Ngày, Ngay, Tháng, Thang, Danh Ngôn, Danh Ngon

Read more...

Images

Lịch 2.1.5 screenshot 420236
Lịch 2.1.5 screenshot 420237
Lịch 2.1.5 screenshot 420238
Lịch 2.1.5 screenshot 420239
Lịch 2.1.5 screenshot 420240
Lịch 2.1.5 screenshot 420241
Lịch 2.1.5 screenshot 420242
Lịch 2.1.5 screenshot 420243

Share this App

Also from Age of Mobile

Similar apps

0 Reviews

Sorry, your review is too short !

About Privacy Policy Feedback Report a policy violation