Takvimi-Shqip-Quran-Hadith 1.8 Apk

Takvimi-Shqip-Quran-Hadith 1.8 icon
Requires: Android 4.0 and up
Curent version: 1.8
Updated: 01.01.2017
Price: Free
Size: 12.44 Mb
Download: 390

Rate saved, Thank!

4.3 (2 votes)

Description of Takvimi-Shqip-Quran-Hadith

The most beautiful and useful app.
- Features
• Accurate prayer times based on your current location with multiple settings available (angles)
• Daily Verse from KUR'AN
• Daily Hadith
• Daily Quote
• Daily Picture
• Daily Supplication
• Daily Name Of Allah
• Notifications - Activate the notifications in order to be informed when it is time, so that you won’t miss any prayer.

- NOTES
• If you feel that the app is giving you wrong prayer times, it is most likely related to your settings.
• If you find a bug or need our help, please write to us

- FOLLOW US FOR MORE UPDATES
http://facebook.com/MuslimDailyTreasure

______________________________________________________________________________________________

Muslim Daily Treasure - Nisni ditën tuaj me gjëra të dobishme

Muslim Daily Treasure është aplikacion inovativ për paisjet mobile Android, për të nisur ditën me gjëra të dobishme, me përmbajtje islame.

Përpos kohëve të namazit (takvimit) me një paraqitje grafike impresive, aplikacioni ka edhe këto tipare:
- Ajeti i ditës
- Hadithi i ditës
- Thënja e ditës
- Foto e ditës
- Lutja e ditës
- Emri i Allahut (çdo ditë veçimi i një emri të Allahut, nga emrat e Tij të bukur)
- Njoftime dhe përkujtime për ngjarje të caktuara (për ditën e xhuma)

Aplikacioni përkrahë gjuhët shqip dhe anglisht.

Mundësi të gjëra për modifikim personal të njoftimeve, korrektim të lajmërimeve për kohë të namazit sipas lokacionit tuaj, korrektim të kohëve të lajmërimeve të përkujtimeve, etj.

Përkujtimi bënë dobi, e kur është nga dikush që nuk harron t'ua përkujtoj (si Daily Treasure) vetë përdorimi i tij është shkak për dobinë.

- FOLLOW US FOR MORE UPDATES
http://facebook.com/MuslimDailyTreasure

Read more...

Images

Takvimi-Shqip-Quran-Hadith 1.8 screenshot 827632
Takvimi-Shqip-Quran-Hadith 1.8 screenshot 827633
Takvimi-Shqip-Quran-Hadith 1.8 screenshot 827634
Takvimi-Shqip-Quran-Hadith 1.8 screenshot 827635
Takvimi-Shqip-Quran-Hadith 1.8 screenshot 827636
Takvimi-Shqip-Quran-Hadith 1.8 screenshot 827637
Takvimi-Shqip-Quran-Hadith 1.8 screenshot 827638
Takvimi-Shqip-Quran-Hadith 1.8 screenshot 827639
Takvimi-Shqip-Quran-Hadith 1.8 screenshot 827640
Takvimi-Shqip-Quran-Hadith 1.8 screenshot 827641
Takvimi-Shqip-Quran-Hadith 1.8 screenshot 827642
Takvimi-Shqip-Quran-Hadith 1.8 screenshot 827643
Takvimi-Shqip-Quran-Hadith 1.8 screenshot 827644
Takvimi-Shqip-Quran-Hadith 1.8 screenshot 827645
Takvimi-Shqip-Quran-Hadith 1.8 screenshot 827646
Takvimi-Shqip-Quran-Hadith 1.8 screenshot 827647
Takvimi-Shqip-Quran-Hadith 1.8 screenshot 827648
Takvimi-Shqip-Quran-Hadith 1.8 screenshot 827649
Takvimi-Shqip-Quran-Hadith 1.8 screenshot 827650
Takvimi-Shqip-Quran-Hadith 1.8 screenshot 827651
Takvimi-Shqip-Quran-Hadith 1.8 screenshot 827652

Share this App

Similar apps

0 Reviews

Sorry, your review is too short !

About Privacy Policy Feedback Report a policy violation